De Pioen

Rouwbegeleiding

 

Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars

Het overlijden van een partner is een zeer aangrijpende gebeurtenis. Voor u als nabestaande breekt er een moeilijke periode aan waarin u veel behoefte aan steun heeft. Praten met mensen die u begrijpen kan een belangrijke aanvulling zijn, omdat ze uit eigen ervaring weten wat het is om een partner te verliezen. Om hulp en steun te kunnen bieden is door een aantal organisaties de bezoekdienst De Pioen opgericht. Deze bezoekdienst heeft tot doel weduwen en weduwnaars te ondersteunen in hun rouwproces.
De ondersteuning wordt geboden door een vrijwilliger die 1 of 2 keer per maand op bezoek komt en met u praat over uw verlies en wat u als gevolg daarvan doormaakt. Deze vrijwilligers zijn mensen van 55 jaar en ouder die zelf weduwe of weduwnaar zijn en hun verlies een plaats in hun leven hebben gegeven. Aan de bezoekdienst zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor bezoekdienst De Pioen? Neem dan contact met ons op.

 

Contactpersoon
Naam: Theo Jongman
Functie: Ouderenadviseur
E-mail: t.jongman@alifa.nl
Tel. 053 432 01 22

 

Alifa Welzijn Ouderen
Pathmossingel 202
7513 CM Enschede
Tel. 053 432 o1 22
welzijnouderen@alifa.nl