Medewerkers Alifa Welzijn Ouderen

 

Theo Jongman
t.jongman@alifa.nl
Burenhulpdienst
AutoMaatje
Senior Whizzkids
Activiteiten en Gezelschap
De Pioen
Ilse van Heerwaarden
i.vanheerwaarden@alifa.nl
Stadspost voor Senioren
AutoMaatje
Activiteiten en Gezelschap
Zilverlijn
Website
Wijkwijzer Senioren
Seniorenbeurs
Wil Varwijk
w.varwijk@alifa.nl
Thuisadministratie
Alzheimer Café
Ouderensociëteiten
Belastingproject
Mehmet Emir
m.emir@alifa.nl
Alzheimer Theehuis
Ontmoetingsgroepen
Voorlichtingsbijeenkomsten
 

Gerard Kirchjünger
g.kirchjunger@alifa.nl
Welzijn op Recept
Activiteiten en Gezelschap

Sevilay Luiken-Dalli
s.dalli@alifa.nl
Administratieproject migranten senioren