Medewerkers Alifa Welzijn Ouderen

00

00

Theo Jongman
t.jongman@alifa.nl

Burenhulpdienst
AutoMaatje
Vind Gezelschap
De Pioen

Ilse van Heerwaarden
i.vanheerwaarden@alifa.nl

Stadspost voor Senioren
Vind Gezelschap
Zilverlijn
Website
Wijkwijzer Senioren
Seniorenbeurs

Wil Varwijk
w.varwijk@alifa.nl

Thuisadministratie
Alzheimer Café
Ouderensociëteiten
Belastingproject

Mehmet Emir
m.emir@alifa.nl

Ontmoetingsgroepen
Voorlichtingsbijeenkomsten

Gerard Kirchjünger
g.kirchjunger@alifa.nl

Welzijn op Recept
Vind Gezelschap
Senior Whizzkids

Sevilay Luiken-Dalli
s.dalli@alifa.nl

Administratieproject migranten senioren
Alzheimer Theehuis
Ontmoetingsgroepen