Belasting- invulhulp

 

 

Elk jaar worden we opnieuw herinnerd om aangifte te doen voor de Inkomstenbelasting. U ontvangt namelijk een uitnodiging van de belastingdienst. U bent dan verplicht aangifte te doen! Ook ontvangt u een brief met een machtigingscode en die code is heel belangrijk om u te kunnen helpen. Bewaart u daarom beide brieven zorgvuldig. De belastingdienst kan ook op een andere wijze kenbaar maken dat u aangifte moet doen.

Hulp bij uw belastingaangifte
U wordt thuis bezocht, want daar beschikt u over alle gegevens die nodig zijn voor een juiste aangifte. Voor de juistheid van de aangeleverde gegevens blijft u zelf verantwoordelijk. Voor het verzorgen van de aangifte, de verzending en de uitdraai van uw aangifte betaalt u € 15,- aan de invuller.

Aanmelden
Onze coördinator verwerkt alle aanmeldingen en geeft deze door aan uw vrijwilliger. De vrijwilliger zal daarna contact met u opnemen voor een afspraak. Mensen die voor de eerste keer gebruik willen maken* van het belastingproject kunnen zich aanmelden bij:

Contactpersoon
Naam: Wil Varwijk
E-mail: w.varwijk@alifa.nl
Tel. 053 432 01 22

 

*Let op! Deelnemers die al eerder gebruik hebben gemaakt van de diensten van het project hoeven zich niet meer bij Alifa Welzijn Ouderen op te geven. Deze deelnemers zijn al eerder geholpen en zullen door “hun” invuller worden benaderd om een afspraak te maken.

 

Inlichtingen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

 

Alifa Welzijn Ouderen
Pathmossingel 202
7513 CM Enschede

Tel 053 432 01 22