Medewerkers Alifa Welzijn Senioren

00

00Theo Jongman
t.jongman@alifa.nl

0

Burenhulpdienst
AutoMaatje
Vind Gezelschap


Sevilay Luiken-Dalli
s.dalli@alifa.nl

0

Administratieproject migranten senioren
Alzheimer Theehuis
Ontmoetingsgroepen


Wil Varwijk
w.varwijk@alifa.nl

0

Thuisadministratie
Alzheimer Café
Ouderensociëteiten
Belastingproject


Ilse van Heerwaarden
i.vanheerwaarden@alifa.nl

0

Stadspost voor Senioren
Vind Gezelschap
Zilverlijn
Website
Seniorenwijzer
Seniorenbeurs

 


Gerard Kirchjünger
g.kirchjunger@alifa.nl

0

Welzijn op Recept
Vind Gezelschap
Senior Whizzkids

 

 


 


 


Mehmet Emir

 

Wegens ziekte worden de werkzaamheden door anderen waargenomen.

00000000000

00000000000

00

00

 

 


 

0

0