Hobby

Handwerken, schilderen, vissen en vogels

 

 

Liberein, Locatie de Ariënsstaete
Lijsterstraat 30 Enschede Tel 053 4 826 688

– Creatieve groep: maandag 14.00 uur, dinsdag 18.30 uur

Schildersclub: maandag 9.30 uur

 

Liberein,  Dr. Ariënshuis Glanerbrug

Redemptoristenpark 1 Tel 053 482 66 88

– Handwerken: Maandag, dinsdag 14.00 uur

 

Zorgcentrum De Posten

De Posten 135, 7544 LR Tel. 053 4 753 753

De Postenclubs van Zorgcentrum de Posten zijn toegankelijk voor alle senioren van 55 jaar en ouder. Dus

ook senioren die niet in de Posten woonachtig zijn.

Creatieve middag: woensdag 14.00 tot 16.00 uur

Tekenen en schilderen: donderdag 14.00 tot 16.00 uur

Computerbegeleiding: donderdag 09.00 tot 14.00 uur

Speeltuin de Wester

J.W. Swiersstraat 43a, 7521 DM tel. 053 435 66 63
– Schildersclub: woensdag 9.30-11.30 en 19.30-21.30 uur

 

Huiskamer van de Buurt

Wesselernering 60

Elkaar ontmoeten, informatie over gezondheid, samen actief en creatief bezig zijn, koffie drinken, een

praatje maken, lezen aan de leestafel natuurlijk gezelligheid. Kom een kijkje nemen!

 

Buurthuis De Kei,

Slankweg 101, 7532 PW Enschede

Telefoon 053 461 39 35

– Vrouwen Creatief: dinsdag19.30-21.30 uur en donderdag 9.00 – 11.00 uur

Naaiclub West

Het is bedoeld voor bewoners in de wijk en vooral voor huurders van De Woonplaats. Mochten mensen zich van buiten Oost Boswinkel zich willen aanmelden, dan is dit NIET mogelijk.

 

Andere aanmeldingen kunnen via mij tel. 06-13578258 of bezoek aan ’t Ni-je  Terphoes, Noord Hollandstraat 4. Aanwezig op maandagochtend en donderdagochtend. De lessen zijn op maandagmiddag van 13.00u -15.00u en dinsdagochtend van 9.30u -11.30u.

 

 

Vogelvereniging “De Putter“, afdeling Enschede 1 van de NBvV, is een vereniging die zich richt op al die mensen, die kooivogels houden, kweken en/of bestuderen. De vereniging is aangesloten bij de landelijke Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Er wordt vergaderd op de tweede donderdag van elke maand, m.u.v. de maanden mei, juni, juli en augustus. Op een vergadering wordt er gepraat over vogels, er worden dia’s of een film vertoond of er is een gastspreker.

 

In het eerste weekend van november (week 44) organiseren wij onze onderlinge tentoonstelling “Vogelpracht uit alle Werelddelen”, waar te zien is, wat voor vogels er zoal gekweekt en gehouden worden door onze leden. De volgende vogelgroepen kunt u o.a. bij onze leden zien: kleurkanaries, postuurkanaries, natuurvogels, vele prachtvinken, gouldamadines, zebravinken, Japanse meeuwen, grasparkieten, dwergpapegaaitjes, papegaaien, Neophema’s, grote parkieten, fruit- en insecteneters, wilde duiven en grondvogels.

 

Het lid zijn van een vereniging als “De Putter” heeft voor u de waarde, dat u (naast het ontvangen van de vogelbladen) ook altijd met uw vragen over vogels bij iemand terecht kunt, die u dan ook een goed antwoord kan geven. Ook ontmoet u vele mensen, die net als u de vogelhobby beleven.

 

Mocht de vogelvereniging “De Putter” u wat lijken, meldt u dan aan als aspirant-lid bij de ledenadministratie Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Ook bent u van harte welkom op één van de maandelijkse vergaderingen, die ook gehouden worden in het Postduivenhouders Centrum aan de Poolmansweg 128 te Enschede. Vogelvereniging “De Putter” wenst u in ieder geval heel veel plezier met uw en onze vogelhobby.

 

Schurinksdwarsweg 22
7523 AV ENSCHEDE
Tel: 053-4358348
E-mail: secretaris@de-putter-enschede.nl
Web: www.de-putter-enschede.nl

De Glanerbrugse vogelvereniging ‘De Goudvink’. 

 

Donderdag 29 augustus 2013:
De vogelvereniging G.V.V. “De Goudvink”is opgericht op 13 mei 1950.Zij is aangesloten bij de N B v V (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers).

 

Het aantal bondsleden, clubleden en jeugdleden samen varieert zo rond de 90. Onze vogelvereniging heeft diverse soorten kwekers in huis. Zoals kwekers van kanaries, tropische vogels, grote en kleine parkieten, Europese cultuurvogels, ook wel bekend om de naam wildzang, agaporniden, duiven en grondvogels. Elk jaar houdt G.V.V. “De Goudvink” een onderlinge tentoonstelling waar de kwekers hun mooiste vogels kunnen inzenden. Hiermede kan men meedingen naar de prijzen. Buiten de kweek om heeft: “De Goudvink’’ nog meer activiteiten. Zoals de maandelijkse ledenvergadering, kaartavonden, het hokkenbezoek, en een familiedag met vissen, fietsen en barbecue en lezingen.

 

Ook hebben we een maandelijkse vogelbeurs waar iedereen zijn of haar vogeltjes kan kopen of verkopen. De vogelvereniging geeft zelf een clubblad uit waarin alle informatie staat van de vereniging.

 

Zoals het aanmelden als lid, de kosten van het lidmaatschap, mededelingen van de ringencommissaris, de mogelijkheden van adverteren enz. Wilt u meer weten over deze vogelvereniging kunt U contact opnemen met de secretaris J.A Hemme

Of een mailtje sturen naar secretaris@gvv-goudvink.nl

 

Pitruslaan 32 32
7534 JA ENSCHEDE
Tel: 053-4610829
E-mail: info@gvv-goudvink.nl
Web: www.gvv-goudvink.nl/

 

De Oostvogel

 

Onze vogelvereniging “De Oostvogel” is opgericht op 23 januari 1972 en is ontstaan uit een fusie van twee verenigingen, n.l. de kanarievereniging “Het Oosten” en de vogelvereniging “De Vogelvrienden”.

 

De Oostvogel is een vereniging van vogelliefhebbers. We zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, kortweg NBvV. De leden zijn echte vogelliefhebbers die zich, in de hobbysfeer, bezig houden met het kweken en verzorgen van vogels. Bij onze vereniging zijn dan ook de liefhebbers van vele soorten vogels welkom. Hierbij gaat het ondermeer om; diverse soorten zangkanaries, alle soorten kleur- en postuurkanaries, tropische vogels, Europese cultuurvogels, parkieten en papegaaien, duiven en grondvogels. De meeste van onze leden zijn zeer gericht bezig met het kweken van de vogels van hun voorkeur, puur uit liefhebberij, of om de jonge vogels op een tentoonstelling te showen als ‘eigen kweek vogels’.

 

Vogelvereniging De Oostvogel
Lipperkerkstraat 500
7533 AP ENSCHEDE
Tel: 053 4304261
E-mail: willypapenborg@hetnet.nl
Web: www.de-oostvogel

Postduiven Centrum Enschede.


Contact St. PostduivenCentrum
Poolmansweg 128
7545 LV Enschede
Telefoon: 053-4311630

 

Aquariumvereniging

 

Waarom lid worden van een aquariumvereniging? zult U zich misschien afvragen. Er is immers al zoveel informatie te vinden op internet. Misschien ligt daar wel het probleem: er is zoveel te vinden op internet dat menigeen door de bomen het bos niet meer zal zien. Er gaat dan ook niets boven gerichte, gestructureerde informatie, toegespitst op Uw persoonlijke situatie.
Onze maandelijkse ledenbijeenkomsten bezoeken( in wijkcentrum “De Roef” aan de Pastoor Geertmanstraat 17 in Enschede) , tijdens welke

 

 • Er lezingen gegeven worden.
 • Er de mogelijkheid bestaat planten te ruilen/verkrijgen.
 • Leden worden bezocht om hun aquarium te bekijken.
 • Excursies plaatsvinden onder leiding van ervaren, deskundige gidsen.

 

– Excursies plaatsvinden onder leiding van ervaren, deskundige gidsen.

 

Het lidmaatschap van Black Molly biedt nog meer voordelen:
– Maandelijks ons eigen maandblad AquaDabra (via internet)
– Abonnement op “Het Aquarium”, het fullcolour maandblad van de landelijke vereniging NBAT
– Mogelijkheid tot deelname aan keuringen.
Maandelijkse ledenbijeenkomst: Wijkcentrum “De Roef ” Pastoor Geertmansstaat 17, 7535 BZ , Enschede

 

Jegerinkhorst 31
7531 VP ENSCHEDE
Tel: 053 4352033
E-mail: jj.vermeer@home.nl
Web: www.blackmolly.nl

 

Het Bonte Plaatje

 

Het Bonte Plaatje, die al sinds 4 augustus 1952 bestaat biedt de leden het volgende:

 

 • Een maandelijks verenigingsavond met bekende sprekers, met dialezingen, af en toe met videobandlezingen of onze wekelijkse woensdagavond praatavonden.
 • Toezending van het bekende clubblad van de NBAT “Het Aquarium”. Een blad met veel aspect van onze liefhebberij.
 • Het verenigingsblad “Het Bonte Plaatje” met mededelingen van en over de vereniging en met artikelen van de leden voor de leden.
 • Een uitgebreide verenigingsbibliotheek, waar de leden gebruik van kunnen maken.
 • Onze leden die u door kennis en praktijkervaring met raad en daad kunnen bijstaan (ook in uw buurt woont wel een mentor of ervaren lid).

Aquariumvereniging Het Bonte Plaatje
Kruiseltlanden 37
7542 HD ENSCHEDE
Tel: 053 4335850
E-mail: kawasaki_westerhof@hotmail.com
Web: www.bonteplaatje.nl

Hengelsportvereniging

V.I.O.S. is de hengelsportvereniging voor Enschede en omstreken en
tevens een van de grootste hengelsportverenigingen in Nederland.
V.I.O.S. wil haar leden zowel recreatief als ook in competitie verband
van de hengelsport laten genieten.

 

Vissen is onze sport
U kunt altijd een bezoek brengen aan ons clubhuis en in contact komen met
de daar aanwezige leden. Met of zonder vragen u bent daar als aspirant lid altijd welkom.
Openingstijden VIOS-hoes

 • van 10.00 – 12.00 uur op maandag, woensdag en vrijdag
 • vanaf 20.00 uur op dinsdag tijdens onze clubavond

• VIOS-hoes
Eeftinksweg 17
7541 WE Enschede
E-mail hetvios-hoes@ziggo.nl
Telefoon 053 4782086
• Ledenadministratie
Voor de ledenadministratie kunt u tijdens kantooruren bellen met
0900 2025358 of mailen met vios@vispas.nl.

Dierenbescherming Twente

Brinkstraat  119
7512 EC ENSCHEDE
Tel: 088-8113450
E-mail: kantoor@twente.dierenbescherming.nl
Web: twente.dierenbescherming.nl
Dierenopvangcentrum Enschede

Tel: 053 – 432 34 36
E-mail: info@docenschede.nl
Web: docenschede.dierenbescherming.nl
Enschedese Kleindieren Vereniging

Voortmansweg 51
7523 CW ENSCHEDE
Tel: 053 4332762
E-mail: h.oude.elferink@home.nl

Activiteiten in Speeltuinen

 

 

Activiteiten in de speeltuinen

Speeltuin Adres Postcode Plaats Telnr.
Boswinkel Beneluxlaan 50 7543 XT ENSCHEDE 053 4765743
Bruggert P. de Moulijnstraat 20 7545 AB ENSCHEDE 053 4323066
Glanerbrug J. Roggeveenstraat 33 7534 CD GLANERBRUG 053 4612203
‘t Heelal Siriusstraat 5 7521 JW ENSCHEDE 053 4319692
‘t Honk Ferdinand Bolstraat 16 7545 CH ENSCHEDE 053 4318630
Hoogeland Molukkenstraat 90 7512 XT ENSCHEDE 053 4300904
Kozakkenpark G.J. van Heekstr. 14 7521 EG ENSCHEDE 053 4786428
Lindenhof v.Leeuwenhoekstr. 215 7533 WE ENSCHEDE 053 4311006
Mekkelholt Dr. van Damstraat 32 7523 XP ENSCHEDE 053 4350858
‘t Polböske Beltrumbrink 52b 7544 ZD ENSCHEDE 053 4770857
Robinia Berkstraat 31a 7545 VP ENSCHEDE 053 4314710
Stadsveld Plataanstraat 50 7545 MN ENSCHEDE 053 4317785
Stevenfenne Boekweitstraat 39a 7545 XE ENSCHEDE 053 4303924
Varvik Hendrik Smeltweg 50 7541 XL ENSCHEDE 053 4319841
Voortsweg Voortsweg 225 7523 CE ENSCHEDE 053 4355449
Tuindorp Vlierstraat 65 7544 GG ENSCHEDE 053 4762523
de Wester J.W. Swierstraat 43a 7521 DM ENSCHEDE 053 4356663
de Zuider Kuipersdijk 83 7512 CB ENSCHEDE 053 4319584

 

Fotoclub: het stroink

Voor hobby fotograven uit de wijk.

Maandelijks bij elkaar in het Stroink,

Meer info:    J. Bruinsma 06-15691618

 1. Danneberg 06-10313036

+Activiteiten Speeltuin Boswinkel

Open Inloop

Maandag       09.00-12.00

Dinsdag        13.00-16.00

Donderdag    09.00-12.00

 

Jeu de Boulesclub L’Europe

Dinsdag        14.00-16.00

Donderdag    14.00-16.00

 

Darten

Woensdag 19.45-22.30

 

Kaarten

Vrijdag vanaf 19.30 uur

 

Kidsclub

Woensdag 13.00-15.00

 

Activiteiten Speeltuin Bruggert

Teken- en schilderclub

Dinsdag 19.30-21.00

Woensdag 10.00-11.30

 

Foto- videoclub Woensdagavond

Kaarten  Donderdag vanaf 20.00 (alleen in de even weken)

 

Activiteiten Speeltuin Glanerbrug

 

Activiteiten Speeltuin ’t Heelal

Darten

Maandag 19.00-24.00

Donderdag 19.30-23.30

 

Schilderclub Dinsdag 19.30-20.30

Zangkoor 60+  Dinsdag 14.15-16.15

Kaarten  Donderdag 19.30-23.30

Bingo  Elke 3e vrijdag v.d. maand 19.45-22.15

 

 

Activiteiten Speeltuin ‘t Honk

Qi Gong Tai Chi   Maandag 19.30-20.30

 

Bingo  Dinsdag vanaf 19.30

Ouderenbingo  Donderdag 14.00-16.00

 

Activiteiten Speeltuin Hogeland

Tai Chi Maandag 13.15-15.45 (2 groepen)

Jeu de Boules  Dinsdag 14.00-15.30

Bridgen  Donderdag 13.30-16.30

Kaarten (kruisjassen)  Vrijdag 19.00-23.00

Brunch    3e dinsdag v.d. maand 12.00-13.30

 

Activiteiten Speeltuin Lindenhof

Dameskaartclub (o.a. jokeren en hartenjagen

Dinsdag vanaf 20.30 uur

 

Open inloop (o.a. mogelijkheid tot biljarten, darten, kaarten)

Donderdag vanaf 20.00 uur

 

Activiteiten Speeltuin Mekkelholt

Darten Maandag 19.39-22.30

Sjoelen Dinsdag 19.30-22.30 (1 x per 14 dagen)

Damesclub Woensdag 20.00-22.30

Klaverjassen  Donderdag 19.30-22.30

 

Activiteiten Speeltuin ’t Polboske

 

 

Activiteiten Speeltuin Robinia

Inloop

Maandag 11.30-16.30

Dinsdag 09.30-16.30

Woensdag 09.30-16.30

Donderdag 09.30-16.30

Vrijdag 09.30-13.00

 

Gezelligheidsavond

Zaterdag vanaf 21.00 (eenkeer per 2 weken)

 

Activiteiten Speeltuin Stadsveld

Internationaal dansen (50+) Dinsdag 10.00-11.30

Gym 55+ Woensdag 09.00-10.00

Bingo ANBO 55+ Donderdag 14.00-16.00

Toneelclub Donderdag 19.30-21.30

Kookclub 55 Laatste vrijdag v.d. maand vanaf 10.00

Huiskamer van de buurt (o.a. handwerken)

Vrijdagochtend  in de even weken vanaf 09.30 uur

 

Activiteiten Speeltuin Stevenfenne

Darten (competitie) Maandag vanaf 19.30

Vrouwen in beweging  Dinsdag 20.00-21.00

 

Activiteiten Speeltuin Varvik

Huiskamer v.d. buurt  Elke werkdag 08.30-12.00

Buurtontbijt Donderdag 08.30-10.00

Hobbyclub Priegelhuusz Dinsdag 19.30-22.00   Woensdag 10.00-12.00

Seniorensoos (voornamelijk kaarten)  Dinsdag 13.30-16.30

 

Activiteiten Speeltuin Voortsweg

Ouderengym  Dinsdag 08.30-11.00

Damclub EDC Dinsdag 19.00-23.00

Yoga voor ouderen Woensdag 10.00-12.30

Koffieochtend Woensdag 10.30-11.00

Toneelgroep Thalia Woensdag 20.00-23.00

ANBO-soos (50+) Donderdag 13.00-16.00

Schilderclub Donderdag 19.00-23.00

 

Activiteiten Speeltuin de Wester

Western Couple Dancers  Woensdag 20.00-23.00

Dansclub Marimba  Maandag vanaf 20.00

Dansavond 45+  Zaterdag 19.30-23.30 (1 x per 2 weken) Zondag 19.30-24.00 (voor gevorderden)

Danscursus Vrijdag vanaf 20.00 (m.u.v. eerste vrijdagv.d. maand)

Bingo  Eerste vrijdag v.d. maand vanaf 19.00 uur

Schildergroep (Aquarel en olieverf) Woensdag 09.30-11.30

Damesgym  Dinsdag 09.00-10.30

Ouderengym (LIVIO) Dinsdag 14.30-15.00

Computerles (beginners en senioren) Donderdag vanaf 09.30

Handwerken Maandag 14.00-16.00

 

Activiteiten Speeltuin Tuindorp-Wesselerbrink

Bingo  Zondag (laatste v.d maand) vanaf 19.45

 

Activiteiten Zuiderspeeltuin Seniorengym

Maandag 13.30-14.30

Kaarten (diverse kaartspelen) Maandag 19.00-22.30

Computerles beginners

Dinsdag 09.30-12.00 (2 groepen)

Vrijdag 09.30-12.00 (2 groepen)

 

Ouderensoos

Dinsdag 13.30-15.30

Donderdag 13.30-15.30

 

Biljarten Dinsdag 13.30-16.30

Gezelligheidsbingo  1e vrijdag v.d. maand 20.00-22.30

Brunch 1e donderdag v.d. maand 12.00-13.00