Thuisadministratie

 

 

Steeds meer mensen hebben het gevoel overspoeld te worden door brieven, rekeningen en formulieren. Het is moeilijk om het overzicht te houden. Bij Alifa Welzijn Senioren kunt u ondersteuning vragen bij het uitzoeken en bijhouden van uw administratie.

Ondersteuning bij uw persoonlijke administratie
Veel ouderen hebben moeite met het op orde brengen en houden van de administratie. De vele formulieren, brieven, bankafschriften en rekeningen maken dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Alifa Welzijn Senioren ondersteunt via Thuisadministratie, ouderen in Enschede. Onze vrijwilligers helpen vele ouderen met het ordenen van hun administratie.

Kosten: Er wordt een bijdrage gevraagd van €2,50 per bezoek.

Aanmelden
Wanneer u zich bij ons aanmeldt als belangstellende komt een intaker van het project Thuisadministratie bij u op bezoek om te kijken of u deel kunt nemen. Er wordt samen met u gekeken naar wat u wilt en wat er moet gebeuren. Vervolgens wordt u bemiddeld met een vrijwilliger. Deze vrijwilliger zal u regelmatig bezoeken.

Heeft u belangstelling voor hulp bij uw administratie, dan kunt u telefonisch of per e-mail een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

Contactpersoon
Wil Varwijk
w.varwijk@alifa.nl
Tel. 053 432 01 22

 

Administratieve ondersteuning voor migranten ouderen
De oudere migrant is voor een groot deel niet in staat essentiële informatie voor een zelfstandig bestaan in Nederland tot zich te nemen. Onder de eerste generatie migranten zijn een grote groep analfabeet of laaggeletterd in eigen taal. Hun beperkte beheersing van het Nederlands zorgt ervoor dat de communicatie met mensen van buiten de eigen kring moeilijk wordt. De problemen die hieruit voortvloeien zijn: het niet kunnen volgen van ontwikkelingen, moeite hebben met post, plannen en volgen van afspraken met derden, verrichten en beheren van geldzaken, lezen van brieven en invullen van formulieren en gebruik van digitale wereld enz. Hierdoor bouwen zij achterstand op eigen rechten en plichten.

Alifa Welzijn Senioren heeft op twee ochtenden een inloopspreekuur: Maandag en donderdag van 9.30-12.00 uur.

Contactpersoon

Sevilay Luiken-Dalli

E-mail: s.dalli@alifa.nl

Tel. 053 432 01 22