Vrijwilligers gezocht

00

Ruim 250 vrijwilligers zijn actief voor Alifa Welzijn Senioren. Zonder hen kunnen wij onze diensten niet aan de senioren in Enschede aanbieden. De vrijwilligers zijn actief in: De Burenhulpdienst, Thuisadministratie, Senior Whizzkids, de Pioen (rouwverwerking) Stadspost voor Senioren, Migrantenwerk, Belastingproject, de Zilverlijn, Welzijn op Recept, de Seniorenbeurs en de vele vrijwilligers die hier op ons kantoor hand en spandiensten verrichten. We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers.


Vacatures vrijwilligerswerk


00

Stadspostbezorgers

De Stadspost voor Senioren is een blad dat eens per twee maanden verschijnt en bezorgd wordt bij meer dan 11.000 abonnees in Enschede. Het blad staat vol informatie en wetenswaardigheden die voor senioren in Enschede van belang kunnen zijn. Een abonnement op de Stadspost voor Senioren is gratis.

De Stadsposten worden eens per twee maanden door vrijwilligers in verschillende buurten bezorgd. Elke vrijwilliger kiest zelf hoeveel Stadsposten hij of zij rond wil brengen en in welke buurt. We zoeken regelmatig in verschillende buurten in Enschede naar bezorgers voor de Stadspost voor Senioren

De taak van deze vrijwilligers is om eens in de twee maanden Stadsposten in de bezorgwijk rond te brengen. U kunt uw bezorgpakket ophalen of thuisbezorgd krijgen. De Stadspost voor Senioren wordt in de laatste week van de oneven maanden bij de abonnees bezorgd.

Contactpersoon: Ilse van Heerwaarden

Alifa Welzijn Senioren

Pathmossingel 200

7513 CM Enschede

Tel. 053 432 01 22

E-mail: welzijnsenioren@alifa.nl


00

Seniorencoach Welzijn op Recept

Wilt u graag een paar uur in de week senioren helpen en wilt u zelf kunnen bepalen wanneer u de deelnemers bezoekt? Heeft u ervaring in het werken met en begeleiden van mensen, bent u geduldig en kunt u goed luisteren? Dan nodigen wij u van harte uit deze vrijwilligersvacature te lezen en om contact op te nemen! Kunt u naast vloeiend Nederlands één van de volgende talen (Aramees, Arabisch, Bosnisch, Italiaans, Koerdisch, Kroatisch en Turks). Dan zien wij uw reactie ook graag tegemoet, ivm anderstalige cliënten!

Bij Welzijn op Recept staat de deelnemer centraal bij zijn of haar zoektocht naar een gewenste daginvulling. Alles draait om de vraag wat de deelnemers kan helpen, zodat ze zich (weer) goed voelen.

Welzijn op recept is een methode om mensen met (soms lichte psychosociale) klachten bijvoorbeeld vanuit de huisartspraktijk of de wijkteams door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten zoals bewegen, creatieve activiteiten of met elkaar koken en eten. Deze korte, individuele begeleiding geeft net dat duwtje in de rug, zodat mensen weer energie terugkrijgen, in contact komen met andere mensen en hun welzijn verhogen.

Werklocatie:              Bij mensen thuis, indien nodig op kantoor

Werksoort:                 Welzijn Senioren

Tijd:                              In overleg                                

Contactgegevens:    Gerard Kirchjünger

053-4320122

welzijnoprecept@alifa.nl

 Functieomschrijving:

Als coach Welzijn op Recept gaat u samen met de deelnemer in gesprek over de leefsituatie, de wensen, mogelijkheden en kansen.  Aan de hand van een informatiemap en/of een digitale informatievoorziening waar veel activiteiten in te vinden zijn, gaat u de deelnemers informatie en advies geven over activiteiten. Dit vraagt gemiddeld zo’n 4 gesprekken. Indien nodig gaat u de 1e keer mee naar een activiteit mocht dat drempelverlagend werken.  U blijft een aantal maanden bereikbaar mocht de deelnemer vragen hebben en om te kijken of het welzijn is verhoogd. Deze korte, individuele begeleiding geeft net dat duwtje in de rug, zodat mensen weer energie terugkrijgen. De beroepskracht beoordeelt van tevoren of de cliënt door een vrijwilliger begeleid kan worden of dat het verstandiger is om een beroepskracht in te zetten, afhankelijk van de situatie van de cliënt.


00

Burenhulpdienst

Boodschappen halen: Steeds meer senioren kunnen hun wekelijkse boodschappen niet meer zelfstandig halen. Zij kunnen niet altijd een beroep doen op hun kinderen. Zij wonen bv elders in het land of zij doen al zoveel voor hun ouders. Wij merken dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken en dan is ondersteuning van de Burenhulpdienst een uitkomst.

Wij zoeken vrijwilligers zie het leuk vinden op een vast tijdstip wekelijks de boodschappen te halen. Soms samen met de klant en soms alleen.

Tuinonderhoud: Nu steeds meer ouderen zelfstandig blijven wonen worden steeds meer hulpbehoevende ouderen geconfronteerd met hun tuin. Soms kunnen zij kleine dingen nog wel doen maar het zware werk is voor velen toch te veel. Mantelzorg is niet altijd aanwezig of zij kunnen het tuinonderhoud er niet bij hebben. Vandaar zij een beroep doen op de Burenhulpdienst.

Wij zoeken geen gediplomeerde tuinmannen, maar mensen die een tuin in hun omgeving willen bij houden. Wij verzorgen maandelijks ruim 150 maar de vraag naar tuinonderhoud is veel groter.


00

MAATJE voor senioren

(onderdeel van de Burenhulpdienst)

Eenzaamheid, isolement… het kan iedereen zomaar overkomen. Oorzaken zijn er helaas genoeg. De vrijwillige maatjes van Alifa welzijn ouderen bezoeken senioren die, om wat voor reden dan ook, eenzaam zijn. Een bezoekje van iemand die ‘zomaar’ even langs komt, geeft weer plezier en dat kan dan weer zin aan het leven geven.

Werklocatie:               Bij mensen thuis of in overleg op een andere locatie

Werksoort:                 Welzijn Senioren

Tijd:                            Minimaal 1,5 uur per week, meer in overleg                              

Contactgegevens:      Theo Jongman

053-432 01 22

t.jongman@alifa.nl    


00

AutoMaatje

In juni 2018 zijn wij van start gegaan met ANWB Automaatje. Vrijwillige chauffeurs vervoeren minder mobiele senioren naar bv een soos, kapper, zwembad etc. De eerste week werd meteen duidelijk dat wij voorzien in een grote vraag naar passend vervoer. Op dit moment zij 25 chauffeurs voor automaatje actief. Nieuwe chauffeurs  zijn altijd welkom.

voor meer informatie:

Theo Jongman

Alifa Welzijn Senioren

telefoonnummer: 053-432 01 22 of e-mail: t.jongman@alifa.nl


00

Voor al onze vrijwilligers geldt:

Verklaring Omtrent Gedrag:

U moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze wordt opgevraagd via de gemeente. De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van Alifa.    

Wij bieden:

  • Een vrijwilligersovereenkomst waarin alle afspraken zijn vastgelegd
  • Begeleiding door een professional
  • Bijeenkomsten samen met de andere vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen
  • Een WA-verzekering tijdens de werkzaamheden
  • Een kerst- of eindejaarsattentie

 

00